Regional   Atmospheric   Soaring   Prediction
Vågå

Ära och heder till Dr. John W. (Jack) Glendening ("DrJack") som byggt modellen och tillåter oss att använda den.
Mer information finns att hitta på RASP website.

CPU-tid och bandbredd sponsras av skiltdirect.no, ange gärna "rasp" som sättet ni hittade SkyltDirect om ni registrerar kundnummer.
Åsikter, ideer och feedback skickas till: stefan.l@skyltdirect.se

Dagens prognos blir tillgänglig strax före 6 på morgonen
Som vanligt är piloten ansvarig för hela flygningen och inget ansvar kan lastas på denna experimentella prognos.

PARAMETER [description] CURRENT DAY

Thermal Parameters:
 
Sfc. Temperature 10
11
12
13
14
15
16
17
Wind Parameters:
Sfc. Wind 10
11
12
13
14
15
16
17
BL Avg. Wind 10
11
12
13
14
15
16
17
Wind at BL Top 10
11
12
13
14
15
16
17
BL Wind Shear 10
11
12
13
14
15
16
17
Upper Level Parameters:
Cut through Vågå 10
11
12
13
14
15
16
17
Cut through 10
11
12
13
14
15
16
17
Vertical Velocity at 850 hPa 10
11
12
13
14
15
16
17
Vertical Velocity at 700 hPa 10
11
12
13
14
15
16
17
Vertical Velocity at 500 hPa 10
11
12
13
14
15
16
17
Soundings:
(1) Vågå 10
11
12
13
14
15
16
17
 
RASP BLIPMAPS, Vågå