Regional   Atmospheric   Soaring   Prediction
Vågå

div align="center">

CPU-tid och bandbredd sponsras av skyltdirect.se och skiltdirect.no
Ange gärna "rasp" som sättet ni hittade SkyltDirect om ni registrerar kundnummer.
Åsikter, ideer och feedback skickas till: stefan.l@skyltdirect.se

PARAMETER [description] CURRENT DAY

Thermal Parameters:
 
Sfc. Temperature 10
11
12
13
14
15
16
17
Wind Parameters:
Sfc. Wind 10
11
12
13
14
15
16
17
BL Avg. Wind 10
11
12
13
14
15
16
17
Wind at BL Top 10
11
12
13
14
15
16
17
BL Wind Shear 10
11
12
13
14
15
16
17
Upper Level Parameters:
Cut through Vågå 10
11
12
13
14
15
16
17
Cut through 10
11
12
13
14
15
16
17
Vertical Velocity at 850 hPa 10
11
12
13
14
15
16
17
Vertical Velocity at 700 hPa 10
11
12
13
14
15
16
17
Vertical Velocity at 500 hPa 10
11
12
13
14
15
16
17
Soundings:
(1) Vågå 10
11
12
13
14
15
16
17
 
RASP BLIPMAPS, Vågå